Filmkvällar 2014/15

på Gerlesborgsskolan, Bohuslän, 2014/15

Bottna Kulturfestival arrangerar i samarbete med Gerlesborgsskolan sju filmkvällar med start i september. Den 8 mars 2015 firas den Internationella kvinnodagen och filmkvällarna avslutas i väntan på våren.
Filmerna visas 
den första fredagen i månaden kl. 19:00 på 
Gerlesborgsskolan, Bohuslän, föreläsningssalen. Visningen av filmen Hotell den 8 mars blir klockan 14.00, obs tiden!
Biljettpris, se under respektive film. Barn upp till 15 år har fri entré.

Nytt för hösten är visning av barnfilm i samband med konstverkstan för barn och ungdom. Ytterligare info se:  www.Gerlesborgsskolan.se

Välkomna till filmkvällarna!