Välkommen till informationssidan för projekt Kultursystem Bottna Gerleborg! Här finner du månadsblad, rapporter, utredningar och ansökningar från förstudie och förprojekt.

kultursystem.nu!
Kultursystem BottnaGerlesborg blev i april 2010 ett av de fem kultursystem som av Västra Götalandsregionen beviljades en miljon för två års affärsutveckling. Läs mer...

Följ fortsättningen på projektet via blog
kultursystem.blogspot.com


Förprojektet: Jan - Mars 2010:


kultursystem.nu
BottnaGerlesborg 2010

1 mars gick ansökan in till Västra Götalandsregionen om att få driva projekt kultursystem.nu från 1 april 2010 till 1 april 2012. Vi är tio kultursystem i regionen som var kvalificerade att söka. Av dessa tio kommer fem att tas ut.

STORT TACK! till alla som deltagit, i workshops och i arbetsgrupp!
Tack också till våra konsulter, Coompanion och Axcentix!
Och tack till er som på andra sätt bidragit med ert kunnande och engagemang! Det ligger runt 500 ideella timmar, varav många intensiva, bakom denna ansökan, och detta på bara två månaders tid. Kraften i detta ska inte underskattas! Stöd från Tanums kommun har funnits uttalat, samt från Leader Ranrike och Tillväxt norra Bohuslän. Besked kommer mot slutet av mars.

Catharina Göransson
projektledare

KALENDARIUM
Vi fick i hård konkurrens sökta regionala medel för att ta fram en affärsutvecklingsplan för kultursystem BottnaGerlesborg. Här är kan du följa vår process med ansökan i kalendarieform.

04 jan 15:00-16:00 Infomöte på Café Olivia
05 jan 13-15 Arbetsgruppens första möte
07 jan 10:00-12:00 Upptakt m Innovatum INSTÄLLT
  12 jan 18:00-21:00 3x3 Workshop 1 på Gerlesborgsskolan rapport!
17 jan 17:00 Arbetsgruppen möte, Projektrummet mötesanteckningar
19 jan 18:00-21:00 3x3 Workshop 2 rapport! HEMLÄXA
26 jan 13:00-17:00 Dreamsales m Coompanion i Göteborg
  1 feb 12.30 Arbetsgruppen möter Johan Bredin, konsult affärsutveckling
  8 feb 13:00 Arbetsgruppen möte, Projektrummet mötesanteckningar
  9 feb sista dagen för inlämning av HEMLÄXA
11 feb 18:00-21:00 3x3 Workshop 3
12 feb 13:00-15:00 Arbetsgruppen möter Johan Bredin, Axcentix
15 feb 13-16.30 Arbetsgruppen och inbjudna möter Västarvet, Anders Persson, VGreg, Krister Olsson, Leader Ranrike samt Bror Lundberg, Noak resurscentrum. Möte 16 feb utgår.
17 feb 09:00-12:00 Arbetsgruppen möter Ann Uggla Flodin

22–28 feb Affärsutvecklingsplan utarbetas, går på remiss och granskas.
26 feb
13:15 Arbetsgruppen möte, Projektrummet<


1 mars Ny Ansökan med affärsutvecklingsplan går in till VG regionen

DETALJERAT KALENDARIUM HÄR

Projektledare
Catharina Göransson

Arbetsgrupp
Gunilla Rahm
Jan-Olof Bengtsson
Ingrid Lindberg
Cecilia Gärde
Birgitta Eriksson-Fast
Alexandra Wingate

Adjungerade:
Lena Falkheden
Anders Boqvist

 

Projektet stöttas av:

Västra Götalandsregionen

 


------------------------------------
Senast uppdaterad 2010-03-10
webbmaster Ingrid Lindberg